KOSZYK Określ swój stosunek do problemu i dodaj przeciwników do czarnej listy
Zestaw swoje poglądy
z partiami politycznymi


CHANGE.ORG Petycje on-line, dzięki którym wywierana jest presja na cel
Zgłoś swój protest i wywrzyj presję na ludziach mogących zdecydować o zmianie. Już setki tysięcy zaangażowanych na całym świecie!

WYBOROMETR Zestawienie poglądów głównych ugrupowań politycznych
Zestaw swoje poglądy
z partiami politycznymi